Home2022-10-21T12:04:17+02:00

WIE ZIJN WIJ?

PAZ is opgericht in 2004 en is één van de koepelorganisaties van Burgerkracht Limburg. Het is een stichting die opkomt voor de belangen van mensen met een niet-Nederlandse achtergrond.

VISIE

PAZ streeft naar een multiculturele samenleving waarin mensen met verschillende culturen en religies prettig met elkaar kunnen samenleven en oud worden. PAZ richt zich op burgers, maar ook op instellingen en overheden, zoals gemeenten, provincie, zorgorganisaties, welzijnsorganisaties en dienstverlening.

HIER STAAN WIJ VOOR

PAZ stelt zich ten doel om op te komen voor de individuele en collectieve rechten en belangen van hun achterban, maar in het bijzonder mensen in een kwetsbare positie zoals ouderen en jongeren. Onze taken zijn: belangenbehartiging, advisering en uitvoering van activiteiten vanuit een onafhankelijke positie.

Dit doen wij door middel van de volgende activiteiten:

  1.  het verstrekken van informatie en geven van voorlichting
  2.  het in kaart brengen van behoeften, vragen en problemen op het terrein van zorg, wonen, en welzijn, arbeid, onderwijs, bestaanszekerheid en opvoeding
  3. het organiseren van lotgenotencontacten
  4.  een bijdrage leveren aan de interculturalisering van instellingen

DIVERSE CULTUREN
& RELIGIES
MET ELKAAR GEZOND LEVEN EN OUD WORDEN

PAZ-NIEUWS

MEEST RECENTE ACTIVITEITEN

CONTACTFORMULIER

Heeft u naar aanleiding van uw bezoek aan de website een vraag of een opmerking? Neem dan contact op via het contactformulier of via onderstaande gegevens en dan het telefoonnummer, e-mailadres.

ADRES
Postbus 5185, 6130 PD Sittard

TELEFOON
046 – 420 81 11

MAIL
info@pazlimburg.nl

    Ga naar de bovenkant